Co je a jak funguje progresivní plnění?

20.09.2017

Pojistné smlouvy a podmínky jsou plné výrazů, kterým laik jen stěží porozumí. Jedním z takových termínů je progresivní plnění. Poradíme, co pojistka s progresí znamená a jaké výhody vám může přinést.

Životní pojištění slouží především k finančnímu zajištění rodiny a blízkých pro případ smrti nebo výpadků příjmů. V rámci životní pojistky si můžete sjednat celou řadu připojištění - pojištění invalidity, připojištění pro případ závažného onemocnění nebo trvalých následků vlivem úrazu. Poslední jmenované připojištění pak často pojišťovny nabízí s takzvaným progresivním plněním. Co to znamená v praxi?

Lineární a progresivní plnění

Na úvod se hodí připomenout základní pojmy, se kterými se při sjednání pojistky setká každý. Pojištění se vždy uzavírá na určitou pojistnou částku - maximální sumu, kterou pojišťovna vyplatí, když dojde na škodnou událost. V případě pojištění trvalých následků je škodnou událostí logicky úraz, který vám způsobí trvalé zdravotní obtíže či omezení. Samotnou výplatu peněz pak pojišťovny označují jako pojistné plnění.

Hrajte na jistou

Dobré pojištění může být k nezaplacení. 

Pojistné plnění se přitom u připojištění trvalých následků odvíjí od tělesného poškození. Tomu pojišťovny přisuzují určitou hodnotu vyjádřenou procenty. Soupis tělesných poškození včetně procentního ohodnocení pak zveřejňují v takzvaných oceňovacích tabulkách. Ty si pojišťovny sestavují samy, hodnocení se tak v praxi často liší. Oceňovací tabulky najdete v pojistné smlouvě nebo na webu dané pojišťovny.

Konkrétní suma, kterou od pojišťovny dostanete, ale závisí i na tom, jestli jste si sjednali pojistku s lineárním či zmíněným progresivním plněním. Lineární plnění přitom znamená následující: s pojišťovnou jste se dohodli na pojistné částce milion korun. Následkem úrazu přijdete kompletně o sluch, což například některé pojišťovny oceňují jako čtyřiceti-procentní tělesné poškození. Vyplatí vám proto 400 tisíc korun.

Pokud ale máte pojistku s progresí, pojišťovna plnění ještě několikanásobně zvýší. Konkrétní násobek záleží na pojišťovně a na rozsahu tělesného poškození. Pokud se budeme držet příkladu se ztrátou sluchu, bude pojistné plnění vypadat následovně: pojišťovna hodnotí ztrátu sluchu 40 procenty a tělesné poškození od 26 do 50 procent počítá s dvojnásobnou progresí. Jednoduchým výpočtem - 40 procent z milionu vynásobíme dvěma - se tak dostaneme k pojistnému plnění ve výši 800 tisíc korun. Vyšší pojistné plnění s progresí ovšem bývá vykoupené vyšším pojistným (částkou, kterou za pojištění pravidelně platíte).

Úrazové pojištění, co všechno si můžete pojistit?

Pokud budete zjišťovat, jak vysoké progresivní plnění daná pojišťovna nabízí, nejčastěji narazíte na informaci o maximální progresi. Ale pozor: jde o číslo, kterým se bude pojistné plnění násobit jen v případě, že pojišťovna vyhodnotí tělesné poškození jako stoprocentní. V praxi tak pojišťovny hodnotí například oslepnutí. Na maximální progresi může dojít také v situaci, kdy máte vlivem úrazu trvalých následků několik a součet všech poškození dá dohromady sto procent.

Kde naopak s progresivním plněním nepochodíte, jsou tělesná poškození do 25 procent. Většina pojišťoven počítá s progresí až nad touto hranicí. 

Tělesné poškození pojišťovna určí na základě lékařských zpráv a posudků. Pamatujte, že pokud jde o pojistné plnění za trvalé následky, peníze od pojišťovny nedostanete hned, jakmile k úrazu dojde. Pojišťovny většinou čekají rok, dokud nelze zdravotní stav považovat za konečný nebo minimálně ustálený.

Nevíte si rady? Obraťte se na nás, pomůžeme Vám.

Autor článku: www.penize.cz