Pojišťovna na vaší straně, fakta nebo fikce?

27.04.2017

Tak jsme se setkali s jedním člověkem (jmenovat nebudeme), který chtěl řešit svoji pojistnou událost. Zareagoval přirozeně a rozhodl se zajít na pobočku dané pojišťovny v jednom okresním městě. Je to celkem logická úvaha, neboť k tomu pobočky slouží, aby jí navštěvovali stávající a pokud možno noví klienti. V dobré víře sdělil, co má za úraz a jak k němu přišel. Bylo to v zaměstnání a jednalo se o zlomeninu horní končetiny. Tato zlomenina byla poněkud komplikovaná a tak je tento člověk v péči lékařů téměř rok, neboť má omezenou hybnost. Otázka zněla, zda mu bude něco vyplaceno z pojistné smlouvy. Pracovnice na pobočce odborným okem shlédla smlouvu a konstatovala, že bude zaplaceno za položku "denní odškodné", což znamená, že za každý den léčení dostane částku uvedenou v pojistné smlouvě dle oceňovacích tabulek pojišťovny. Dále mu bylo pracovnicí sděleno, že to zřejmě nebude v plné výši, neboť se jednalo o pracovní úraz, který hradí zaměstnavatel. Toto našeho člověka zaskočilo. Nevěděl, co bude dělat a hlavně kolik dostane zaplaceno. Skutečnost je, ale trochu jiná...

Pracovní úraz nemá přímou souvislost s plněním pojišťovny. Ta vyplácí úraz v plné míře. Navíc neplní denní odškodné pouze dle tabulek, pokud je jednoznačně prokázáno, že úraz byl komplikovaný. V tomto případě platí nad rámec tabulek. Další věcí, kterou pracovnice na pobočce neuvedla je ta skutečnost, že klient může čerpat z položky trvalé následky úrazu, neboť délka léčení je téměř rok a s největší pravděpodobností bude omezena hybnost ruky.

Malá tečka na závěr. Nelze vždy jednoznačně věřit tomu, co vám řeknou na pobočce. Většina lidí se totiž domnívá, že je to "svaté", i když proti logice věci. V tomto případě jsme celou věc vyřešili za uvedeného člověka, přestože není a nebude naším klientem. Skutečně se nám nelíbí, když někdo (byť z neznalosti) překrucuje nebo neověřuje fakta. Jsme zde od toho, abychom zastupovali práva obyčejných lidí, kteří nemají trpělivost bojovat s úředním šimlem.

Neváhejte se na nás obrátit.