Poplatek za nepojištění

05.09.2017

Lidé, kteří vlastní auto, ale nemají uzavřené povinné ručení, by za to opět měli platit poplatek. Senát totiž v srpnu schválil úhradovou povinnost nepojištěných motoristů přispívat do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP). 

Poplatek se má podle schválené novely o pojištění odpovědnosti, kterou ještě musí podepsat prezident, vypočítat jako součin počtu dní, kdy bylo bez pojištění a příslušné sazby, kterou by podle druhu auta mělo stanovit vyhláškou ministerstvo financí.

Tento poplatek byl přitom už jednou zrušen, a to k 1. lednu 2015. Předtím provozovatelé vozidla, kteří neměli vozidlo pojištěno, museli platit příspěvek do garančního fondu ČKP. Sazba se podle druhu vozidla pohybovala od 20 do 300 Kč denně, přičemž u osobního vozu 50 nebo 70 Kč denně.

Nepojištěných vozidel je podle odhadů ČKP zhruba 130 tisíc. Motoristé bez povinného ručení pak ročně způsobí asi 2500 škod za stovky miliónů korun. Registrovaných vozidel je podle statistiky Centrálního registru přes 8,5 miliónu.

Předloha také zpřesňuje, kdo musí mít uzavřeno povinné ručení. Nyní může vozidlo na veřejných pozemních komunikacích provozovat ten, kdo má sjednané pojištění.

Nově má mít pojištění ale každé auto v registru, s výjimkou aut zapsaných jako vyřazená, vyvezená, zaniklá nebo odcizená.

ČKP spravuje garanční fond, ze kterého se vyplácejí náhrady škod způsobených nepojištěnými vozidly. Částky zaplacené z garančního fondu následně kancelář pojistitelů vymáhá na vinících. Řada z nich ale vysoké částky škod není schopna uhradit, a dlouhodobě se proto daří vybírat asi 30 procent výdajů z garančního fondu.

Vymáhat se má nejvýš 300 tisíc korun

Kancelář by také nově měla vymáhat nejvýše třetinu škody, kterou z garančního fondu poškozenému uhradila, maximálně 300 000 korun. Nyní jde podle předkladatelů novely mnohdy o částky v řádu miliónů korun, které viník nehody často není schopen uhradit a mohou být pro něj likvidační.

Předejděte nepříjemnostem a neváhejte se na nás obrátit při vyřízení pojistné smlouvy a vyřízení pojistné události.