Vícenásobné pojištění. Jak se plní, když jste pojištěni vícekrát na to samé?

29.09.2017

Jedna pojišťovna má levnější jedno riziko, druhá zase jiné. Nebo máte dvě platební karty s cestovním pojištěním. Jste tedy pojištění dvakrát? A co když si sjednáte dvě povinná ručení, protože druhá pojišťovna má něco navíc? Jak se bude plnit?

Během jedné diskuze vznikl zajímavý dotaz, jak je to v případě, kdy máte sjednáno více pojistných smluv na stejné riziko, ale každá má jinou pojistnou částku. A třeba je i u stejné pojišťovny. Není to úplně ojedinělá situace. Stačí, že máte třeba více platebních karet s cestovním pojištěním v ceně. A k tomu dostanete (třeba v zájezdu) další cestovní pojištění.

Anebo jezdíte autem, máte levné povinné ručení, ovšem konkurence nabízí lepší asistenční služby, ovšem jen s povinným ručením. Tak si je sjednáte na měsíc, kdy se chystáte cestovat. Dva měsíce tak máte dvě povinná ručení. A dojde k nehodě...

Cestovní pojištění u více pojistitelů

Uděláme si příklad.

Pojištěný má pojistku na cestovní pojištění (léčebné výlohy, repatriaci, asistenční služby apod.) v rámci několika platebních karet. U jednoho pojistitele je limit 1,5 mil. Kč, u druhého 3 mil. Kč, u třetího 1 mil. Kč. Dojde k pojistné události a celkové náklady budou 4 mil. Kč. Jak se bude plnit? (Jde o škodové pojištění.) Co na to říká nový občanský zákoník (NOZ)?

Při vícenásobném pojištění je limit plnění dán výší škody, nikoliv limitem pojistného plnění jednotlivé pojistky. Pokud tedy všechny pojistky dohromady škodu převýší, ač ji ani jedna konkrétní sama nepokryje, stejně má pojištěnec nárok na náhradu celé škody. Tu mu plní pojišťovny postupně, jak je osloví. Posléze se však všechny navzájem vyrovnají podle poměru pojistných částek. To je spravedlivé řešení jak k pojištenci, tak pojišťovnám.

Plnění proběhne podle NOZ z České asociace pojišťoven. Vznikne-li klientovi škoda za 4 mil. Kč a nahlásí ji jako první tomu pojistiteli, který má limit 1,5 mil. Kč, tento pojistitel uhradí škodu do svého maximálního limitu (tj. 1,5 mil. Kč) a oznámí to ostatním pojistitelům. Je opět na pojistníkovi, aby požádal o další plnění ostatní pojistitele. Ostatní pojistitelé uhradí škodu do výše vzniklé škody (tj. druhý pojistitel uhradí 2,5 mil. Kč) a všichni tři se mezi sebou podělí v poměru, v jakém jsou k sobě jejich limity pojistného plnění.

Plní vždy všechny pojišťovny a těm to musíte oznámit. Pouze o asistenci se postará první asistenční společnost, která byla kontaktována (je-li jich více v rámci různých pojištění).

Povinné ručení u více pojistitelů

Další příklad.

Pojištěný má u levnější pojišťovny povinné ručení na limit 100 mil. Kč. Chystá se na dovolenou do Španělska, což je dálka. Dražší konkurence má lepší asistenční služby, tak si sjedná další povinné ručení na dalších 100 mil. Kč, které po návratu vypoví, protože asistenční služby samostatně u té pojišťovny sjednat nelze. Po dobu např. 1 měsíce tak má souběžně 2 povinná ručení, každé na 100 mil. Kč.

V cizině způsobí dopravní nehodu, kde bude újma na zdraví/životě. Např. Francie má limit pro tento případ neomezený. Po nějaké době bude celková škoda vyčíslena v přepočtu na 170 mil. Kč. Jak se bude plnit? Vyplatí pojišťovny 170 mil. Kč ze dvou pojistek, anebo bude vyplaceno max. 100 mil. Kč?

Bude to podobné jako v předchozím případě: Opět se přikláníme k tomu, že se bude plnit celá škoda, tedy v tomto případě 170 mil. Kč. První pojišťovna zaplatí 100 mil. Kč, druhá 70 mil. Kč. Pak se pojišťovny spojí a druhá nahradí té první 15 mil. Kč. Poměr bude tedy rovný 1:1, resp. 85 ku 85. Vždy však také bude záležet na konkrétních smluvních podmínkách. Pouze upozorňujeme, že pokud by pojištěnec uplatnil posupně pojistku vyšší než je škoda, např. nechal si od každé pojišťovny k jedné události zaplatit plnou škodu a tím vlastně "vydělal", tak by se s nejvyšší pravděpodobností jednalo o pojistný podvod. Snahou z pojištění získat víc než jen náhradu škody, to je trestný čin a hrozí za něj vězení.

Plnění proběhne opět podle NOZ. Klient by měl v případě škody oznámit pojišťovnám, že má sjednáno ještě jiné pojištění a s jakým limitem. Škodu pak pojišťovny vypořádají v poměru podle výše sjednaných limitů (tj. v případě, že bude limit 2× 100 mil. Kč, pak stejným dílem). Pokud by se dopravní nehoda stala ve Francii, která nemá stanoven pro případy odškodnění poškozených horní limit pojistného plnění, je pojistitel povinen plnit až do výše skutečné škody bez ohledu na to, do jaké výše byl limit sjednán. Stejně tomu bude v případě, že český pojistník způsobí škodu v zahraničí, kde je uzákoněn vyšší limit než v české legislativě. Pak tuzemský pojistitel musí rovněž plnit do výše onoho limitu.

Zapamatujte si

Máte-li více škodových pojištění u různých pojišťoven na stejné riziko, pojistné částky se sčítají, ale pojistné plnění nesmí převýšit výši škody. Z plnění pojišťoven tedy nemůžete mít finanční prospěch, slouží jen k úhradě škody (na rozdíl od pojištění osob, ze kterého můžete dostat peněz, kolik chcete).

Když máte více platebních karet s cestovním pojištěním, máte i celkový vyšší limit, protože všechny částky se sečtou.

Když budete mít více sjednaných povinných ručení na jedno vozidlo, limity se opět sčítají. Kdyby váš limit povinného ručení byl nižší než zákonný limit v daném státě (viz neomezený limit ve Francii vs. základní limit 35 mil. Kč), pojišťovna plnit bude a vy jí to vracet nebudete.

A když si k pojištění auta sjednáte pojištění asistenčních služeb u více pojišťoven, s dostatečným limitem vás nemusí odtah nepojízdného vozidla třeba z íránsko-tureckých hranic stát ani korunu, pokud se do celkového limitu vlezete. Ale nezapomeňte, že celkové plnění pojišťoven nemůže přesáhnout hodnotu pojištěné věci. Jinými slovy, za odtah nepojízdného Bugatti Veyron z Íránu pojišťovna zaplatí, ale za auto v hodnotě 80 000 Kč zcela jistě ne. Uhradí vám ale jeho sešrotování a letenky na cestu zpět domů.

Ve všech případech musíte samostatně kontaktovat jednotlivé pojišťovny s žádostí o pojistné plnění. Každá vám pak bude plnit do výše limitu, který máte u ní sjednaný, a mezi sebou se už pak vyrovnají.

Pokud pojistnou událost řeší navíc asistenční služba, např. zajišťuje uhrazení léčebných výloh či odtah vozidla, o pomoc a platbu na místě se postará první, kterou budete kontaktovat, ale po návratu do ČR formality musíte doladit samostatně s každou pojišťovnou.

Předejděte podobným scénářům a neváhejte se na nás obrátit.


Autor článku: www.mesec.cz