Za výpověď pojistky sankce!

05.07.2017

Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné. To je definice pojistné smlouvy. Já ještě dodávám, že je to akt dobrovolný.

Co se však stane, když tento dobrovolný svazek chci, jako klient ukončit. Musím vyrozumět pojišťovnu a to 6 týdnů před uplynutím pojistného období. Toto je všeobecně známo. Pojďme se podívat na jeden reálný příklad. Klientka se rozhodla změnit povinné ručení, a proto se vydala do pojišťovací společnosti. Zde jí vše přepočítali a sdělili, že přechodem jinam výrazně ušetří. Jejím jménem také sepsali výpověď a poslali na pojišťovnu. V rámci urychlení času také sepsali novou pojistku na auto. Paní byla ráda, neboť ušetřená tisícovka se hodila. Jaké však bylo její překvapení, když zjistila, že původní smlouva není ukončena. Tuto vypověděla až původní pojišťovna a navíc po klientce požadovala doplatek pojistné částky. Ve finále, tak klientka nic neušetřila a to jen proto, že muž z pojišťovací agentury smlouvu vypověděl tři týdny před uplynutím pojistného období. Takže pozor na to! Jedna ušetřená tisícovka se může nakonec prodražit. Jo a ještě něco. Sankce se pojišťovny určují i u výpovědi životního pojištění, kde to dříve nebylo zvykem. Takže klasické řešení pojistku zrušit, se promění v platbu pro pojišťovnu.

Nevíte si rady s vaší pojistnou smlouvou? 

Poradíme vám, využíjte našich služeb a obraťte se na nás.