Neštěstí nechodí po horách

Ročně se v ČR vyřizuje přes 1 mil. pojistných událostí, co se týče újmy na zdraví a stejný počet, co se týče škody na majetku. Lidé i firmy občas nevědí, co přesně pojišťovně doložit a na co mají nárok. Stává se i to, že nevědí, na co jsou pojištěni. Vzhledem k tomu, že se s tímto problémem setkáváme každý den a pomáháme lidem tyto věci řešit, tak víme, jaké úskalí pro lidi znamená doložit správné dokumenty a dopátrat se, zda bylo vše řádně zaplaceno. Rozhodli jsme se proto otevřít naší službu pro širokou veřejnost.